Automated Guided Vehicle/ (AGV)

รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ
Automated Guided Vehicle/ (AGV)

  • เป็นพาหนะที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนขับ
  • ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า และสามารถทำงานพร้อมกันหลายคันด้วยคำสั่งจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยเส้นทางเคลื่อนที่จะถูกกำหนดไว้ด้วยระบบแถบแม่เหล็กที่ติดไว้ที่พื้นหรือนำทางโดยระบบเลเซอร์ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเส้นทางจึงสามารถทำได้โดยง่าย ใช้งานสะดวก มีความปลอดภัยสูง ราคาไม่แพงอย่างที่คิด

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.