Automated Guided Vehicle/ (AGV)

รถขนถ่ายวัสดุอัตโนมัติ
Automated Guided Vehicle/ (AGV)

AGV เป็นพาหนะที่ใช้ในการขนถ่ายสินค้าแบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องใช้คนขับที่ใช้งานง่าย สะดวก มีความปลอดภัยสูง ราคาไม่แพง ทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน และลดค่าใช้จ่ายด้านแรงงานด้วย AGV สามารถทำงานพร้อมกันหลายคันด้วยคำสั่งจากระบบคอมพิวเตอร์ โดยเส้นทางเคลื่อนที่จะถูกกำหนดไว้ด้วยระบบแถบแม่เหล็กที่ติดไว้ที่พื้นหรือนำทางโดยระบบเลเซอร์ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเส้นทางจึงสามารถทำได้โดยง่าย

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.