การบริการหลังการขาย

การบริการหลังการขายการบริการหลังการขาย

  • บริการฉับไว รวดเร็ว หากแจ้งซ่อมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลก่อน 9.00 น. บริษัทฯ จะให้บริการภายใน 12 ชม. และแจ้งซ่อมหลัง 9.00 น. จะได้รับบริการภายใน 24 ชม. ในกรณีฉุกเฉิน ตัวแทนของบริษัทฯ ในบริเวณที่ใกล้ท่านที่สุด จะเข้าไปช่วยแก้ไขให้ท่าน
  • บันทึกการบำรุงรักษาและซ่อมรถ เพื่อรายงานให้ลูกค้าทราบอย่างสม่ำเสมอ
  • จัดสัมมนาและอบรม เพื่อให้ลูกค้ามีความมั่นใจในบริการ บริษัทฯ จึงมีการพัฒนาทีมงานอย่างต่อเนื่อง โดยทีมงานช่างจะได้รับการอบรมตามมาตรฐานจากผู้ผลิตและทีมงานฝ่ายเทคนิคของบริษัทฯ ให้มีความรู้ความสามารถที่สูง และทันสมัยต่อการให้บริการ นอกจากนี้ยังจัดอบรมให้กับลูกค้าอีกด้วย
  • กรณีซื้อรถเป็นโครงการ บริษัทฯ จะจัดช่างซ่อมบริการพร้อมอะไหล่ ให้บริการประจำที่โรงงานของลูกค้า