ลูกค้าของเรา
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

ลูกค้าของเรา

About Us

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2527 เพื่อผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บยกย้าย

Awards & Accreditations

รางวัลและความสำเร็จ

Our Team

ลูกค้าสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการของเรา ได้อย่าง ครบวงจรในหลากหลายช่องทาง และในแต่ละช่องทาง

Our Customers

วัฒนธรรมองค์กรข้อสำคัญที่ว่า “ลูกค้าต้องมาก่อน” และ แนวนโยบายในการเพิ่มประโยชน์และความสะดวกให้กับ ลูกค้า

Brand You Can Trust

สินค้าและแบรนด์ของเรา


จากวัฒนธรรมองค์กรข้อสำคัญที่ว่า "ลูกค้าต้องมาก่อน" และแนวนโยบายในการเพิ่มประโยชน์และความสะดวกให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นแนวการดำเนินธุรกิจสำคัญ ที่บริษัทฯยึดมั่นมาตลอดกว่า 3 ทศวรรษ ทำให้เจนบรรเจิดมีฐานลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย