Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

ฝ่ายขายของเรา


    เจนบรรเจิด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี พร้อมศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ เนื้อที่ 14,000 ตารางเมตร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแต่ละปีบริษัทฯได้จัดส่งสินค้ามากกว่า 1,200,000 ชิ้น สู่ลูกค้ากว่า 10,000 รายทั่วประเทศ และ 30 รายใน 3 ทวีป

    ลูกค้าสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการของเรา ได้อย่างครบวงจรในหลากหลายช่องทาง และในแต่ละช่องทางจะได้รับบริการที่ทัดเทียมกันแบบ Omni- Channel

1. Direct Sales Representative

เรามีทีมวิศวกรที่พร้อมนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ให้คำปรึกษา เพื่อวางระบบจัดเก็บยกย้ายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี ศูนย์ซ่อมบริการพร้อมทีมซ่อมบำรุงรถยกที่ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักถึง 4 สาขา ได้แก่

  • ศูนย์บริการใหญ่ สาขาอยุธยา
  • ศูนย์บริการ สาขานนทบุรี
  • ศูนย์บริการ สาขาชลบุรี
  • ศูนย์บริการ สาขาสมุทรปราการ

2. Telesales

เรามีทีมงาน Telesales มากกว่า 30 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า ทั้งตัวสินค้าและการสั่งซื้อผ่าน Jenbunjerd Catalogue ซึ่งเป็นแค็ตตาล็อกเล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศ ที่มีสินค้าครอบคลุมการใช้งานในทุกอุตสาหกรรมในคลังสินค้า และในสำนักงาน มียอดพิมพ์มากกว่า 100,000 เล่มต่อปี

3. E-Commerce

ระบบ E-Commerce ที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีการง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

4. Physical Stores

เจนบรรเจิด มีศูนย์จำหน่ายสินค้าและให้บริการแบบครบวงจร 3 สาขา ที่จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และตาก ยังมีโครงการขยายศูนย์จำหน่ายสินค้าอีกหลายแห่ง

About Us

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2527
เพื่อผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บยกย้าย
(Materials Handling Equipment)

Awards & Accreditations

รางวัลและความสำเร็จ

Our Team

ลูกค้าสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการของเรา ได้อย่าง
ครบวงจรในหลากหลายช่องทาง และในแต่ละช่องทางจะ
ได้รับบริการที่ทัดเทียมกันแบบ Omni-Channel

Our Customers

จากวัฒนธรรมองค์กรข้อสำคัญที่ว่า “ลูกค้าต้องมาก่อน” และ
แนวนโยบายในการเพิ่มประโยชน์และความสะดวกให้กับ ลูกค้า
ทำให้เจนบรรเจิดมีฐานลูกค้ามากกว่า 10,000 ราย

Brand You Can Trust

สินค้าและแบรนด์ของเรา