ฝ่ายขายของเรา
Jenbunjerd Online แหล่งช้อปปิ้ง อุปกรณ์จัดเก็บ เคลื่อนย้าย เครื่องมือ เครื่องใช้ในโรงงาน และเครื่องใช้สำนักงาน

ฝ่ายขายของเรา

About Us

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2527 เพื่อผลิต นำเข้า และจัดจำหน่ายอุปกรณ์จัดเก็บยกย้าย

Awards & Accreditations

รางวัลและความสำเร็จ

Our Team

ลูกค้าสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการของเรา ได้อย่าง ครบวงจรในหลากหลายช่องทาง และในแต่ละช่องทาง

Our Customers

วัฒนธรรมองค์กรข้อสำคัญที่ว่า “ลูกค้าต้องมาก่อน” และ แนวนโยบายในการเพิ่มประโยชน์และความสะดวกให้กับ ลูกค้า

Brand You Can Trust

สินค้าและแบรนด์ของเรา


    เจนบรรเจิด มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ จังหวัดนนทบุรี พร้อมศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ เนื้อที่ 14,000 ตารางเมตร ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในแต่ละปีบริษัทฯได้จัดส่งสินค้ามากกว่า 1,200,000 ชิ้น สู่ลูกค้ากว่า 10,000 รายทั่วประเทศ และ 30 รายใน 3 ทวีป

    ลูกค้าสามารถเลือกสรรสินค้าและบริการของเรา ได้อย่างครบวงจรในหลากหลายช่องทาง และในแต่ละช่องทางจะได้รับบริการที่ทัดเทียมกันแบบ Omni- Channel

1. Direct Sales Representative

เรามีทีมวิศวกรที่พร้อมนำเสนอสินค้าที่ลูกค้าสนใจ ให้คำปรึกษา เพื่อวางระบบจัดเก็บยกย้ายที่มีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังมี ศูนย์ซ่อมบริการพร้อมทีมซ่อมบำรุงรถยกที่ครอบคลุมพื้นที่อุตสาหกรรมหลักถึง 4 สาขา ได้แก่

  • ศูนย์บริการใหญ่ สาขาอยุธยา
  • ศูนย์บริการ สาขานนทบุรี
  • ศูนย์บริการ สาขาชลบุรี
  • ศูนย์บริการ สาขาสมุทรปราการ

2. Telesales

เรามีทีมงาน Telesales มากกว่า 30 คน ที่มีความเชี่ยวชาญ พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำลูกค้า ทั้งตัวสินค้าและการสั่งซื้อผ่าน Jenbunjerd Catalogue ซึ่งเป็นแค็ตตาล็อกเล่มแรกและเล่มเดียวของประเทศ ที่มีสินค้าครอบคลุมการใช้งานในทุกอุตสาหกรรมในคลังสินค้า และในสำนักงาน มียอดพิมพ์มากกว่า 100,000 เล่มต่อปี

3. E-Commerce

ระบบ E-Commerce ที่จะช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ด้วยวิธีการง่ายๆ ตลอด 24 ชั่วโมง

4. Physical Stores

เจนบรรเจิด มีศูนย์จำหน่ายสินค้าและให้บริการแบบครบวงจร 3 สาขา ที่จังหวัดนนทบุรี พระนครศรีอยุธยา และตาก ยังมีโครงการขยายศูนย์จำหน่ายสินค้าอีกหลายแห่ง