ประเภทเครื่องชั่งที่ควรรู้จัก

ประเภทเครื่องชั่งที่ควรรู้จัก

เครื่องชั่งน้ำหนักในท้องตลาดแบ่งประเภทใหญ่ ๆ ได้ เป็น 2 ประเภทคือ

1. เครื่องชั่งแบบกลไก  Machanic Scale

แสดงค่าน้ำหนักโดยต้องมีผู้ทำการชั่ง ปรับตุ้มน้ำหนักกับคัน ซึ่งเป็นการทำงานแบบกลไก  การอ่านค่าไม่ละเอียด และไม่ค่อยเที่ยงตรงนัก ต้องใช้เวลาชั่ง  แต่มีข้อดีคือสามารถใช้งานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่

สามารถแบ่งได้เป็นชนิดย่อย 3 ชนิดคือ

1.1      เครื่องชั่งสปริง  ทำงานด้วยระบบสปริงขด มักจะใช้ตามตลาดสดทั่วไป มีหน้าจอแสดงผล 2 ด้าน

1.2      เครื่องชั่งแบบคานเลื่อน ทำงานด้วยระบบ สันมีด(knife edge) ผ่านระดบบคานงัด คานดีด

1.3     เครื่องชั่งระบบไฮดรอลิก ทำงานด้วยระบบ สันมีด สปริงแผ่น ผ่านกระบอกไฮดรอลิก  หน้าปัดแสดงผลได้ 3 ชั้น  ชนิดนี้จะอ่านค่าได้ละเอียดกว่า 2 ชนิดแรก

2. เครื่องชั่งระบบอิเล็กครอนิกส์  Electronic Scale

เป็นเครื่องชั่งที่แสดงค่าอัตโนมัติโดยใช้ load cell เปลี่ยนค่าเป็นมิลลิโวลต์ เพื่อแสดงค่าหน้าจอ ค่าที่ได้จะมีคววามแน่นอนและเที่ยงตรง  ใช้งานคล่องตัว เสียเวลาน้อย  แต่ต้องใช้งานกับไฟฟ้าหรือแบตเตอรี่เท่านั้น

แบ่งประเภทได้ 7 ชนิด คือ

2.1     เครื่องชั่งน้ำหนักทั่วไป  Weighing Scale

2.2      เครื่องชั่งนับจำนวน  Counting Scale

2.3    เครื่องชั่งตรวจสอบน้ำหนัก  Check Weight Scale

2.4     เครื่องชั่งคำนวณราคา  Price Computing Scale

2.5     เครื่องชั่งตรวสอบวัตถุดิบ เช่น ชั่งรถบรรทุก  Truck Scale

2.6     เครื่องชั่งส่วนผสม  Batching Control

เครื่องชั่งบรรจุ   Filling Scale

VN:F [1.9.6_1107]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.6_1107]
Rating: 0 (from 0 votes)

ใส่ความเห็น