VDO

Customer Talk: Yale by Jenbunjerd (Martignetti Companies)

Customer Talk: Yale by Jenbunjerd (Martignetti Companies)

บทสัมภาษณ์จาก บริษัท Martignetti ที่วางใจเลือกใช้รถยกอุตสาหกรรม Yale ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานคุณ

ไขความลับสู่ความสำเร็จ - บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด โดย ธนาคารกรุงเทพ

ไขความลับสู่ความสำเร็จ - บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด โดย ธนาคารกรุงเทพ

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด ออกรายการ Secrets of Victory ไขความลับสู่ความสำเร็จ

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด - Corporate Presentation

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด - Corporate Video Presentation

Jenbunjerd Co Ltd is the leading manufacturer, distributor, and exporter of Materials Handling Equipment with the most diverse range of products in Thailand

Customer Talk: Racking & Turnkey Project (บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด)

Customer Talk: Racking & Turnkey Project (บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด)

บทสัมภาษณ์จาก บริษัท คิงบางกอกอินเตอร์เทรด จำกัด ที่วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการจากเจนบรรเจิด

Customer Talk: Yale by Jenbunjerd (Aubuchon Hardware)

Customer Talk: Yale by Jenbunjerd (Aubuchon Hardware)

บทสัมภาษณ์จาก บริษัท Aubuchon Hardware ที่วางใจเลือกใช้รถยกอุตสาหกรรม Yale ให้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยงานคุณ

รถโฟล์คลิฟท์ คุณภาพเยี่ยมของโลก - Yale by Jenbunjerd

รถโฟล์คลิฟท์ คุณภาพเยี่ยมของโลก - Yale by Jenbunjerd

อะไรคือปัจจัยที่ทำให้ลูกค้าทั่วโลกเชื่อมั่น Yale วันนี้เรามีคำตอบ ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณมั่นคง และแข็งแกร่งขึ้น

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.