Storage & Handling Systems and Equipment

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ
Automated Storage/Retrieval System (AS/RS)

คลังสินค้าที่มีการจัดการด้วยระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS) เป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่ ประกอบไปด้วย Rack ที่มีความสูงใกล้เคียงกับหลังคาอาคาร และการจัดเก็บสินค้าแนวราบเต็มพื้นที่ จึงเป็นคลังสินค้าที่ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ได้สูงสุด เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่ต้องการลดพื้นที่ในการจัดเก็บ หรือต้องการเพิ่มปริมาณในการจัดเก็บมากขึ้น และมีปริมาณสินค้าเข้า-ออกเป็นจำนวนมาก

ระบบจัดเก็บและเบิกจ่ายอัตโนมัติ (AS/RS) แบ่งการจัดเก็บสินค้าออกเป็น 2 ประเภท คือ

  • สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นแพลเลท (Unit Load)
  • สำหรับจัดเก็บสินค้าที่เป็นกล่อง ตะกร้า หรือถาดที่มีขนาดเล็ก (Mini Load)

การทำงานของระบบ AS/RS ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบริหารจัดการคลังสินค้า WMS (Warehouse Management System) ที่คำนวณตำแหน่งในการจัดเก็บให้สอดคล้องกับความง่ายต่อการหยิบและลักษณะของสินค้า จึงมีความแม่นยำสูงในการทำงานรวมทั้งยังสามารถลดจำนวนพนักงานและระยะเวลาที่สูญเสียในการทำงาน

การนำเสนอข้อมูลและการให้บริการเกี่ยวกับระบบ AS/RS ดำเนินภายใต้ความร่วมมือระหว่างบริษัท เจนบรรเจิด จำกัดผู้แทนจำหน่ายในประเทศไทย กับบริษัท ไดฟูกุ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ผลิตระบบ AS/RS ชั้นนำของโลกจากประเทศญี่ปุ่น

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.