Shuttle Rack

ชั้นวางระบบกระสวย
Shuttle Rack

เป็นการจัดเก็บสินค้าแบบกึ่งอัตโนมัติ (Semi-Automated) ที่ใช้หลักการทำงานคล้ายกับชั้นวางแบบ Drive-In คือเป็นชั้นวางสินค้าที่วางสินค้าตามแนวลึกได้เต็มพื้นที่ แต่รถยกไม่ต้องเข้าไปภายในชั้นวาง โดยจะมี Shuttle Cart คอยทำหน้าที่เป็นตัวรับส่งสินค้าภายในชั้นวาง โดยเคลื่อนจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งของชั้นวางหรือเคลื่อนสินค้าเข้าด้านใน หลังจากรถยกวางสินค้าใหม่ทางด้านหน้าของชั้นวาง

ระบบจัดเก็บนี้เหมาะสำหรับคลังสินค้าที่มีชนิดของสินค้าน้อย (SKUs) แต่มีปริมาณการจัดเก็บและปริมาณเข้า-ออกมาก อย่างไรก็ตามตัว Shuttle Cart สามารถถูกย้ายไปทำงานที่ช่องเก็บสินค้าอื่นๆได้ โดยใช้รถยกตักไปวางในช่องนั้นๆ ดังนั้น Shuttle Rack จึงสามารถใช้งานได้อย่างง่ายดายและคุ้มค่า นอกจากนี้ Shuttle Rack ยังสามารถทำงานร่วมกับระบบ AS/RS เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดเก็บและเบิกจ่าย

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.