รถลากจูงไฟฟ้า รุ่นยืนขับ EV2500

   High Lift Truck
   Pallet Truck
   Tow Truck
 
   Rental
 

รถลากจูงไฟฟ้า
รุ่นยืนขับ EV2500

  • ความสามารถในการลากสูงสุด 2,500 กก.
  • รถลากจูงไฟฟ้า ระบบขับเคลื่อนด้วย DC Motor
  • ถอดเปลี่ยนแบตเตอรี่จากด้านข้างตัวรถได้
  • Traction Battery ขนาด 24V 260Ah
  • ควบคุมการขับขี่ด้วย Curtis SepEx Controller

© 2016 Jenbunjerd Co Ltd., All Rights Reserved.